Cart ( )

Aviso legal

El Aviso Legal actualmente se encuentra disponible sólo en holandés. Estamos trabajando en la traducción. Lamentamos las molestias.

Alle informatie en afbeeldingen die op de website www.cubiqz.nl en alle onderdelen daarvan wordt geopenbaard, zijn eigendom van Cubiqz tenzij expliciet anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om (informatie en/of afbeeldingen op) deze website of delen daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cubiqz.

Cubiqz producten zijn beschermd via modelregistratie en auteursrecht.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig en/of juist is. De informatie op deze website kan op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door ons worden aangevuld en/of aangepast. Wij zijn niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Cubiqz niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Cubiqz garandeert niet dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Cubiqz is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van het gebruik van (informatie op) deze website. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Cubiqz worden onderhouden, wordt afgewezen.

Bepaalde hyperlinks op deze website leiden naar websites buiten het domein van Cubiqz, welke geen eigendom zijn van Cubiqz, die door derden worden onderhouden en waarover Cubiqz geen zeggenschap heeft. Hoewel Cubiqz uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, geeft zij geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan onderschrijven.